warszawa projektant wnętrz

Jak wygląda proces projektowy?

Jak wygląda proces projektowy?

Dla Państwa wygody istnieje również możliwość współpracy na odległość. Dzięki poczcie elektronicznej oraz za pomocą telefonu przeprowadzam wszystkie etapy projektu i gotową dokumentację przesyłam za pomocą Internetu.

Proces przygotowania aranżacji wnętrza składa się z następujących etapów:

Rozmowa wstępna

Każdy projekt rozpoczynam rozmową wstępną w celu zebrania informacji na temat przyszłego projektu oraz ustalenia szczegółów współpracy. Wskazania te posłużą do przygotowania kosztorysu usługi oraz przygotowania projektu wnętrza.

Przygotowanie koncepcji

Kolejnym krokiem we współpracy projektanta wnętrz z inwestorem jest stworzenie koncepcji wnętrz, którą opieram na dokumentacji technicznej oraz informacji na temat projektowanego wnętrza. Projekt taki obejmuje preferencje gospodarzy takie jak kolory, faktury, styl życia, ilość przechowywanych przedmiotów  itp. Po analizie uzyskanych informacji proponuję konkretne rozwiązania projektowe oraz ustalamy koncepcyjny wygląd wnętrz.

Przygotowanie projektu

We współpracy z architektem bardzo ważna jest stała współpraca na każdym etapie pracy aby tworzony projekt spełniał wszelkie oczekiwania i założenia. Na kolejnych spotkaniach, następuje przedstawienie poszczególnych etapów projektu, omówienie oraz naniesienie ewentualnych uwag.

Dopracowanie szczegółów

Kolejnym krokiem jest zajęcie się szczegółami projektu. Dzięki stałej współpracy z Państwem i uzyskaniem informacji na temat preferowanego stylu, kolorystyki, materiałów, nastroju we wnętrzu określam główne założenia oraz styl.