Przygotowanie projektu

We współpracy z architektem wnętrz Warszawa, bardzo ważna jest stała współpraca na każdym etapie pracy aby tworzony projekt spełniał wszelkie oczekiwania i założenia. Na kolejnych spotkaniach, następuje przedstawienie poszczególnych etapów projektu, omówienie oraz naniesienie ewentualnych uwag.

Wraz z inwestorami dokonuję wspólnych ustaleń dotyczących funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz instalacji wewnętrznych. Wynikiem tego etapu jest stworzenie dokumentacji projektowej na którą składają się rysunki techniczne:

  • Inwentaryzacja wnętrza
  • Projekt funkcji wnętrza
  • Projekt ścian działowych
  • Projekt sufitów podwieszanych
  • Rozmieszczenie punktów elektrycznych
  • Rozmieszczenie elementów wodno – kanalizacyjnych
  • Rozmieszczenie elementów centralnego ogrzewania
  • Rozmieszczenie punktów instalacji kominkowych, centralnego odkurzacza, sprzętu nagłaśniającego, klimatyzacji.

Zakończenie tego etapu pozwala rozpocząć prace budowlane w projektowanym wnętrzu.